Taklimat Penggunaan Bahan Digital MBMMBI Menggunakan Pendekatan ZPD

Satu Taklimat Penggunaan Bahan Digital MBMMBI Menggunakan Pendekatan ZPD telah diadakan pada 16 & 17 April 2015 bertempat di Bilik Zamrud Pusat Kegiatan Guru Sentul. Taklimat ini telah disertai oleh;
  • 44 orang guru mata pelajaran Bahasa Malaysia sekolah randah dan sekolah menengah (16 April)
  • 44 orang guru mata pelajaran Bahasa Malaysia sekolah randah dan sekolah menengah (17 April)
Taklimat ini menyentuh mengenai penggunaan bahan MBMMBI yang telah diedarkan pada tahun lalu. Ia disampaikan oleh Pegawai Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru Sentul iaitu Cik Syam Irza Binti Mohd Sham.


0 comments: