Data SSQS
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Pihak Pusat Kegiatan Guru Sentul ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada 44 buah sekolah ahli khususnya kepada guru ICT dan guru penyelaras bestari kerana telah menjayakan pengisian SSQS untuk tahun 2015. Pengisian SSQS 2015 untuk Pusat Kegiatan Guru Sentul melibatkan seramai 2612 yang terdiri daripada 44 responden Pentadbir,44 responden Guru Penyelaras Media,1204 responden Guru dan 1320 responden yang terdiri daripada murid-murid.Pengisian telah bermula dari 6 Julai 2015 sehingga 30 Ogos 2015. Semoga kerjasama baik yang terjalin antara Pusat Kegiatan Guru dan 44 sekolah ahli akan berkekalan dan berterusan dalam apa sahaja aktiviti yang dijalankan.

Sekian,terima kasih.

0 comments: